Let's Learn English Together

Tanuljunk Együtt Angolul

Useful links for the oral topics

EU animal research shall it stay or shall it go?

speaker’s corner trust – controversial topics,  pro and con

 Politics in the UK

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

4. Summary

Time: 1 to 1 1/2 minutes, i.e. half a minute for each candidate
At one point in the oral examination, one of the examiners will ask you to summarise what has
happened in the last two or three minutes. This may happen at any time so you should pay attention to
what is being said during the whole oral examination and be prepared to summarise it.
Imagine that someone who is not at the oral examination would like to know what happened during
one part of the examination. This does not mean that you use the exact words of what was said but
summarise it briefl y. Give the name of the part you are asked to summarise and then describe the
course of the dialogue or the presentation clearly and fi nish with a sentence which describes the result
of the dialogue or the main topic. Your task is not to give your own opinion on a topic or to bring in new
aspects. All you have to do is describe what has happened.

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

3. Discussion

Time: 4 to 5 minutes
One of the examiners will put a sheet of paper with a question or statement on it on the table.
You should discuss the topic with the other candidate(s). Give your own opinions and ideas on the
topic and agree or disagree with what they say. Give reasons for your opinions and examples to
back them up.
After a time, one of the examiners will take part in the discussion.

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

2. Presentation

Time: 4 to 6 minutes altogether, i.e. approx. 2 minutes for each candidate
One of the examiners will give you a sheet of paper with two topics on it. You have a short time to
decide on one of the topics and to think about it. Then you should talk for about one and a half to
two minutes about the topic. The examiner will tell you when to fi nish your presentation. After your
presentation, the other candidate(s) will ask you one or two questions. Answer the questions briefl y
and clearly. The other candidate(s) will each get a sheet of paper with different topics. While they
are speaking you should think of questions to ask.

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

1. Interview

Time: 3 to 4 minutes
One of the examiners will ask you how well you and the other candidate(s) know each other. If you
do not know each other, the examiner will ask you to introduce yourselves. If you know each other, the
examiner will ask you to say something about each other.
Then you will get a sheet of paper with a topic on it. Ask each other questions about the topic.
The points on the card will help you and you should also introduce your own ideas.
After a time, one of the examiners may join in the conversation.

Example question:

Animal Testing

 • Should it be banned?
 • Is it necessary or immoral?
 • Is there an alternative?

Languages

 • Advice for new learners
 • What skills or talents are needed?
 • His/her strengths and weaknesses in language learning
What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

Oral part

 1. Introduction/your views on a topic – 3-4min
 2. Presentation – 4-6min
 3. Discussion – 4-5min
 4. Summary – 1-1.5min

Oral topics

Useful links

Marking

Marking using the following criteria:
1. Task management
2. Interaction
3. Fluency
4. Repertoire
5. Grammatical Accuracy
6. Pronunciation and Intonation

 

 

 

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

Szóbeli témakörök

1. Az egyén
• Ambíciók/karrierépítés
• Egyén és társadalom
• Beilleszkedési problémák
2. Társas kapcsolatok
• Együttélési formák
• Nemzetiségek/kisebbségek
• Egyházak/civil szervezetek
3. Család
• A családok szociális helyzete
• A családi támogatások rendszere
• Túlnépesedés/népességfogyás
• Család/karrier
4. Lakás/lakóhely
• Lakáshelyzet
• A lakásépítés nehézségei
• A hajléktalanság és okai
• Lakás és mobilitás
5. Utazás/közlekedés
• A városi közlekedés problémái
• Tömegközlekdés kontra személyautó
• Közlekedés és környezetvédelem
• Az idegenforgalom mint bevételi forrás
6. Vásárlás/üzletek
• A fogyasztói társadalom
• Vásárlás hitelre/ kártyával/interneten
• Üzleti hálózatépítés (MLM)
• Bevásárlóturizmus
7. Kommunikáció/kapcsolattartás
• Az Internet az üzleti kommunikációban
• Fax, e-mail kontra hagyományos levelezés
• Nemzeti (kis) nyelvek/nemzeti kultúrák
8. Szolgáltatások
• A szolgáltatások minősége/garanciája
• Minőségi kifogások/kártérítés
• A szolgáltatóipar szerepe, jelentősége
• Elektronikus szolgáltatások/online rendelés

9. Kultúra/szórakozás
• A művészetek szerepe egykor és ma
• Közgyűjtemények és fenntartásuk
• Mecenatúra
• Régiségek/aukció
10. Idő/időjárás
• Természeti katasztrófák és következményeik
• Az ózonlyuk (kialakulása, következményei)
• Az általános felmelegedés veszélyei
11. Egészség/betegségek
• A tudomány/kutatás az egészségügy szolgálatában
• Műszerek a gyógyításban
• Gyógyíthatatlan betegségek/eutanázia
• Alternatív irányzatok a gyógyításban/genetika
12. Sport
• Élsport – tömegsport/dopping
• Profizmus a labdarúgásban, boxban
• A sport és a nők (sakk, ökölvívás, súlyemelés)
13. Média
• Médiabirodalmak
• Közszolgálati és kereskedelmi tv/rádió
• A tájékoztatás objektivitása, pártat-lansága
14. Hobbi
• Hagyományőrzés
• Exkluzív hobbik (golf, lovaglás, búvárkodás stb.)
• Hobbi és/vagy profizmus?
15. Tanulás/munka
• (Túl)képzettség/munkaerőpiaci esélyek
• Az élethosszig tartó tanulás
• Elhelyezkedési lehetőségek/mobilitás
• A hátrányos helyzetűek esélyei
• Munkahelyi légkör/vezetők-beosztottak viszonya
• Szakmai előmenetel
• A munkavállalói biztonság/elbocsátások
16. Az Európai Únió
• Az EU intézményei, székhelyük
• Bővítési stratégia
• Jogharmonizáció/egységes valuta
• Az EU szerepe a világpolitikában
• Az EU versenyképessége a világgazdaságban
17. Országismeret
A forrás- és a célnyelvi ország
• Gazdasági/politikai/társadalmi sajátosságai
• Ismertsége/elismertsége a világban
• Egymáshoz fűződő kapcsolataik
• Eltérések a hagyományokban/szokásokban/ világfelfogásban
18. Közélet
• Államforma/törvényhozás/ közigazgatás/ igazságszolgáltatás
• Politikai pártok/civilszervezetek
• A közélet tisztasága
• Választások/népszavazás
• Szakszervezetek/érdekvédelem
19. Környezetvédelem
• Megelőzés/elhárítás a környezetvédelemben
• Környezeti katasztrófák és következményeik
• Nemzetközi összefogás a környezetvédelemben
• Környezetvédelmi ráfordítások/megtérülésük
20. Aktuális témák/események
• Közélet/politika
• Gazdaság
• Művészetek
• Sport
21. Globalizáció
• Multinacionális cégek
• Uniformizálódás (öltözködés, étkezés, kultúra, fogyasztás stb.)
• Globalizáció/a nemzeti sajátosságok megőrzése
• Angol kontra kevésbé elterjedt nyelvek
22. Aktuális etikai kérdések
• Génsebészet/klónozás
• Eutanázia
• Halálbüntetés
• Diszkrimináció
• Állatkísérletek
• Nukleáris kísérletek
23. Aktuális gazdasági/társadalmi kérdések
• Gazdasági bűncselekmények/korrupció
• Áru-és embercsempészés
• Illegális bevándorlás és munkavállalás
• Kábítószerfüggőség/ alkoholizmus/
• Prostitúció/bűnözés
• Terrorizmus
• Emberjogi kérdések

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

TELC felsőfokú

TELC homepage

Nyelvvizsga leírás magyarul

Guidelines for candidates

Mock exam

Parts of the exam

Written

Oral

 

 

 

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »

The internet of things

The internet’s next big frontier

A video from the BBC on new developments, watch – here (5:30)

What do you think of this post?
 • Love It (0)
 • Funny (0)
 • Shared It (0)
 • Interesting (0)
 • Useful (0)
 • Boring (0)
No Comments »